مواد فر مو چیست؟

برای فر کردن مو از مواد شیمیایی به نام پرمننت استفاده میشود که با شکستن پل های گوگردی مو باعث حالت پذیری راحت تر مو میشود و موها خیلی راحت حالت فری که با بیگودی به انها داده میشود را میگیرند و مواد فیکساتور داخل جعبه حالت را حفظ میکند و تا ۶ ماه نیازی به فرکردن دوباه نیست.

بهترین مواد فر مو در ستیاسنتر در دسترس است و اگر مواد فر کننده مو خارجی جزء انتخاب های شماست ما برند آس فلاور را پیشنهاد میکنیم و اگر خواهان مایع فر کننده مو ایرانی با کیفیت هستید برند دوبینا و کمند انتخاب های خوبی هستند.

محلول فر کننده مو خانگی یا مواد فر کننده مو موقت موادی هستند که باعث میشوند تا بتوانید به سادگی و بدون نیاز به کمک دیگران موهایی سیم تلفنی داشته باشید و از فر مو شش ماهه لذت ببرید.

مواد فر کننده مو موقت